Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin 2014-2020 döneminde uyguladığı eğitim gençlik ve spor alanlarındaki hibe destek programıdır.

Eğitim, gençlik ve spor alanlarını tek çatı altında toplayan programa toplam 14.7 milyar € bütçe ayrılmıştır.

Erasmus+, daha önce Avrupa Birliği tarafından yürütülen 7 programın birleştirilmesi ile oluşmuştur. Bu programlar arasında en meşhur olanı ise halk tarafından “Erasmus’a gitmek” olarak bilinen “Erasmus” programıdır. Erasmus programının isminin sonuna + işareti konularak çatı programın ismi Erasmus+ olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Programı Amaçları Nelerdir?

Genel olarak programın amacı Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretim için stratejik çerçevesi olan ET2020 hedeflerine ulaşmak olmakla birlikte, büyüme, işsizlik, sosyal eşitlik ve kapsayıcılık konularında AVRUPA2020 stratejisine katkı sağlamaktır.

Erasmus+ ayrıca, yüksek öğretim alanındaki ortaklarının sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi ve AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın ele aldığı belirli hususlar aşağıda verilmiştir;

  • Özellikle gençler arasında işsizliğin azaltılması
  • Özellikle işgücü piyasasının gerektirdiği yeni beceriler ve beceriler için yetişkin öğreniminin teşvik edilmesi
  • Gençleri Avrupa demokrasisine katılmaya teşvik etmek
  • İnovasyonu, işbirliğini ve reformu desteklemek
  • Erken okulu bırakmanın azaltılması
  • AB’nin ortak ülkeleriyle işbirliğini ve hareketliliği teşvik etmek

Erasmus+ Programı 3 ana eylemi ve 2 özel eylemi desteklemektedir.

Ana Eylem 1

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Ana Eylem 3

Politika Reformuna Destek

Özel Eylem 1

Jean Monnet

Özel Eylem 2

Spor Destekleri

Erasmus+, sadece öğrencilere yönelik bir değildir. Yürütülen faaliyetin amacına uygun olarak her yaş grubundan katılımcılar programdan yararlanabilir. Bu program eğitim öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara açıktır.

Erasmus+ Programı hakkındaki detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Erasmus+ Programını Kimler Uygular?

Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajanslar program faaliyetlerinin uygulanmasına öncelik eder.

Avrupa Komisyonu

Erasmus+ Programının ana uygulayıcısıdır. Programın sürdürülebilir olması için bütçeyi yönetir. Programın önceliklerini, amaçlarını ve ölçütlerini belirler. yönetir ve Programın önceliklerini, amaçlarını ve ölçütlerini belirler.  Programın takibine ve değerlendirmesine rehberlik eder ve faaliyetleri izler. Erasmus+ Programı hakkındaki detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ulusal Ajanslar

Ulusal Ajanslar ulusal seviyede programı tanıtıp uygulamakta ve ulusal, bölgesel ve yerel seviyede Avrupa Komisyonu ile katılımcı kurum/kuruluşlar arasında bir bağlantı noktası olarak hareket etmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı web sayfası için tıklayınız.